हाम्रो बारेमा

२०६८ साल देखि निरन्तर कम्प्युटर साक्षरता अभियानमा हामी लागिरहेका छौ

छात्रवृत्ति कार्यक्रम

गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाइ छात्रवृत्तको बेवास्ता

प्रबिधि मैत्री

कम्प्युटर साक्षरत अभियान पूर्ण रुपमा प्रबिधि मैत्री र सिकमुलक, प्रयोगात्मक ढंगमा हामी विस्वास राक्छौ

लक्ष्य

कम्प्युटर साक्षरता अभियान मार्फत सपूर्ण नेपालीहरुलाई साक्षर बनाउने उदेश्य